شیوا

شخصی که در این لحظه حرف می‌زند بر خطر رشد جمعیت تاکید می‌کند و سپس به این مسئله می‌پردازد...

شخصی که این بار حرف می‌زند به این نکته اشاره می‌کند که غرب خیانت بزرگی به مردم دنیا کرده...

شخص دیگری بلند می‌شود و می‌گوید در روی دو محور گفتار خواهد داشت. یکی این که زمین در...

بحث در میان گروهی که جمع شده‌اند تا ببینند چرا جهان اسلام به عقب می‌رود ادامه دارد.

نفر بعدی که حرف می‌زند از این گفت‌وگو می‌کند که در الجزایر و مصر مرتب جهانگردان را می‌کشند و...

یکی از حاضرین در جلسه بلند می شود و بابت پایین آمدن سن ازدواج دختران، حجاب اجباری و وضعیت...

صد و یک نفر از چهار در مختلف وارد ساختمان می‌شوند. همه‌ی آنها از طریق دستگاه جابه‌جایی به ساختمان...

بحث بین شیوا و نویسنده جریان دارد و آنها درباره‌ی ثنویت چینی حرف می‌زنند و شیوا اظهار تأسف می‌کند...

شهرنوش پارسی‌پور – نویسنده و شیوا وسایل خانه را که همانند اسباب‌بازى کودکان است به آپارتمان مى‌آورند.

شهرنوش پارسی‌پور – شیوا به نویسنده مى‌گوید که این ساختمان داراى دوازده طبقه است و آپارتمانى که او براى...

شهرنوش پارسی‌پور – شیوا به نویسنده مى‌گوید که سر هر کس هاله‌اى دارد که از طریق آن مى‌توان او...

شهرنوش پارسی‌پور – نویسنده که از دانش منوچهر شگفت‌زده شده از او مى‌پرسد آیا دستیارانى دارد یا نه. بعد...

شهرنوش پارسی‌‌پور - منوچهر مى‌گوید من به آمریکا آمده‌ام تا از شما دعوت کنم اگر دلت مى‌خواهد با من...

شهرنوش پارسی‌‌پور - گفت‌و‌گو بین نویسنده و منوچهر ادامه دارذ. نویسنده در ریشه‌یابی گرفتاری‌های ایران می‌گوید علاوه بر رفتار...

شهرنوش پارسی‌‌پور - منوچهر، دانشمند جوان دستگاج، یعنى ابزارى را که با آن در فاصله یک ثانیه از ایران...

شهرنوش پارسی‌‌پور - راوى داستان در برکلی، شامش را خورده که تلفن زنگ مى‌زند. شخصى به نام منوچهر، از...

داستان‌دانش «شیوا» اثری از شهرنوش پارسی‌پور است، که به زودی با صدای نویسنده از رادیو زمانه خواهید شنید.