صادرات سلاح آلمان

در آلمان طرفداران صلح دوشنبه ۲۱ مه / ۳۱ اردیبهشت از مقابل دفتر «هکلر و کخ»، ابرشرکت آلمانی اسلحه‌سازی...

کریستف هیکمن- واردات اسلحه در خلیج فارس، امسال هم در سطح بالایی باقی‌ می‌‌ماند. تنها صادرات اسلحه شرکت‌های آلمانی...