صادرات نفت

آمارهای مربوط به مبادلات تجاری ده ماه نخست سال جاری گمرک ایران با کشور هند نشان می‌دهد پول‌ حاصل...

حمید مافی- کلید حل بحران اقتصادی ایران سیاسی است و دولت یازدهم چنانچه بخواهد از بار فشارهای اقتصادی بکاهد،...

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های...

رستم قاسمی، وزير نفت ايران از توقف فروش نفت اين کشور به يونان خبر داد.


ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری...

جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با آفريقای جنوبی، بزرگ‌ترين مشتری نفتی ايران در آفريقا در رابطه با صدور نفت...