صادرات نفت ایران به چین

رویترز به‌نقل از دو مقام بلندپایه آمریکایی نوشته است که کاخ سفید به نفتکش‌های چینی که برای دور زدن...

رویترز نوشته است که مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در دیدار با خریداران چینی نفت ایران از...

در ماه نوامبر صادرات نفت ایران به چین نسبت به ماه اکتبر ۴۵ درصد افزایش یافت.