صادق خلخالی

تأکید سازندگان این مستند بر بهایی بودن نخستین وزیر زن در تاریخ ایران و تلاش‌های خانواده او از زمان...

کاخ ثابت پاسال که از روی قصر لو پتی تریانون در ورسای ساخته شده است، تخریب می‌شود. پس...

امین سرخابی- معمولاً در ساختارهای سیاسی استبدادزده عامل سرکوب و تضییع حقوق قانونی مردم تنها شخص خاص یا حاکم...

در زمانی كه تب و تاب انقلاب و انقلابی‌گری سراسر ایران را فراگرفته بود و در زمانی كه هیچكدام...