صاعقه

به گزارش سازمان اورژانس ایران، سیل روزهای اخیر به مرگ شش تن انجامید، توفان ۳۹ مصدوم بر جای گذاشت،...

بیشتر کشته شدگان کشاورزان بنگلادشی بودند که در این فصل سال در حال برداشت محصول در زمین‌های زراعی بودند....