صبا آذرپيک

صبا آذرپيک که نزديک به سه ماه در سال جاری بازداشت بود، به «تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب»...

جلسه محاکمه صبا آذرپيک، روزنامه‌نگار در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. همچنین گزارش شده که احمد زیدآبادی،...

۱۴۷ روزنامه‌نگار ايرانی در بيانيه‌ای بازداشت صبا آذرپيک، روزنامه‌نگار را «غيرقانونی» ناميدند و خواهان آزادی وی شدند.

مادر صبا آذرپيک، روزنامه‌نگار در تهران جزئيات تازه‌ای از بازداشت دخترش اعلام کرده است. به گفته وی مأموران هنگام...