صدام حسین

تظاهرات ماه اکتبر در سراسر عراق تا کنون بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است....

طارق عزیز، وزیر امور خارجه عراق در دوران حکومت صدام حسین در سن ۷۹ سالگی در زندان درگذشت.