صدور برق به عراق

ظاهراً هدف از این عملیات تعویض سوخت راکتور است اما در عمل خاموشی نیروگاه در فصل بهار برای صرفه‌جویی...

مسئولان تنها نیروگاه اتمی ایران هشدار داده بودند که برای تأمین هزینه‌ها می‌بایست قیمت برق افزایش یابد. نیروگاه فعلاً...