صدور سلاح در فرانسه

بر اساس نظرسنجی مؤسسه « Yougov» از هر ۱۰ نفر، ۷ نفر در فرانسه می‌گویند دولت باید در صدور...