صدیقه وسمقی

صدیقه وسمقی، نویسنده، اسلام پژوه و عضو دوره اول شورای شهر تهران که هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه...

چهار روشنفکر دینی در محکومیت اعدام های اخیر اهل سنت در ایران بیانیه‌ای صادر کردند.

صدیقه وَسمَقی معتقد است اعلامیه حقوق بشر اسلامی، بر اساس قوانین شریعت، برابری زن و مرد را از...