صفورا تفنگچی ها

صفورا تفنگچی‌ها، یک هفته پس از بازداشت فرزندش بهمن دارالشفایی، مترجم و روزنامه‌نگار، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی،...