صفی‌آباد

سردار حسین اشتری اعلام کرد تعدادی از عاملان تیراندازی به مراسم شیعیان در دزفول که منجر به کشته شدن...

سرنشینان خودرو سر و صورت خود را پوشانده بودند و با اسلحه جنگی محل هیأت عزاداری قمر بنی هاشم...