صمد بهرنگی

یک سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی که به رهبر کنونی جمهوری اسلامی زبان انگلیسی درس می‌داده، نظر خامنه‌ای درباره صمد...

سهند نصیرخانی - در اولین جمعه شهریور به بهانه سال‌روز مرگ صمد بهرنگی، در گالری دنا نمایشگاهی گروهی افتتاح...

صمد بهرنگی یک معلم نمونه بود و از نخستین فعالان حقوق مدنی در مفهومی که امروز سراغ داریم. با...