صنایع دفاعی

زیردریایی‌ها از نوع سبک هستند و برای عملیات در خلیج فارس طراحی شده‌اند. از ویژگی‌هایی این دو زیردریایی سامانه...

وزارت دفاع جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۹ آبان در مراسمی از خودروی زرهی «طوفان» رونمایی کرد. امیر حاتمی، وزیر دفاع...