صندوق جمعیت سازمان ملل

#صندوق_جمعیت_سازمان_ملل_متحد هشدار داد که زنان باردار در #یمن به علت دشوارترشدن دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتی در معرض...

بزرگ‌ترین نهاد برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده از کمک مالی آمریکا بی‌بهره ماند. وزارت خارجه آمریکا، صندوق جمعیت را...

یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر از ساکنان زمین، بین ۱۰ تا ۲۴ سال سن دارند. مدیران صندوق جمعیت...