صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان

تبعات اقتصادی قتل جمال خاشقجی برای پادشاهی عربستان سعودی