صنعت خودروسازی

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن

صادرات خودرو در ایران در

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت مدیره

براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی...