صورتی شدن دریاچه مهارلو

نمک موجود درمَهارلو موجب می‌شود باکتری‌های هالوفیت فاضلاب، پس از تبخیر آب به رنگ سرخ درآیند.

دریاچه شور و فصلی مهارلو که بارها در معرض خشکی قرار گرفته، اکنون بر اثر تبخیر آب و کاهش...