صید بیش از اندازه

بیژن روحانی - ذخایر آبزیان و ماهیان جهان به‌شدت در معرض خطر قرار دارند. این هشداری است که در...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰