ضرب و جرح

علت تعطیلی مدارس درگیری دوباره میان دو طایفه محمدی و موسایی در منطقه پتک جلالی است که باعث کشته...

زهرا علیپور- پرونده یک درگیری‌ طایفه‌ای، از زمانی که به دادگاه برود تا زمانی که به مرحله صدور حکم...