ضمیر کابلوف

توافق شده تا برای پیشرفت پروسه صلح در افغانستان، هیأت مذاکره‌کننده واحد و همه‌شمولی برای گفت‌وگو با گروه طالبان...

فرمانده ناتو در افغانستان روسیه را به همدستی با طالبان متهم کرده. روسیه اما خواهان همکاری با آمریکا در...