طارمیه

این انفجارها در حالی رخ دادند که مقامات عراق ساعاتی پیش خبر دادند که حملات جدیدی را برای بازپس‌گیری...