طالبان در ایران

یک مهاجر افغانستانی در ایران به‌نام عارف احمدی با انتشار تصاویری مربوط به تجمع حامیان طالبان در پارک ملت...

افغانستان در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی شاهد رویدادهای خوش و ناخوش زیادی در سطح ملی و بین‌المللی بود. از...

طالبان با انتشار اطلاعیه‌ای گفته‌اند که هیئت آن‌ها در تهران با مقامات ایرانی درباره برقراری صلح و امنیت در...