طالبان در پاکستان

مولانا صوفی محمد، اسلام‌گرای تندروی پاکستانی که در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با نیروهای ناتو به افغانستان رفته بود،...

در پی سلسله عملیات تروریستی اخیر در کابل، رئیس جمهوری افغانستان از برنامه امنیتی تازه برای پایتخت خبر داد...