طاهر ایلچی

صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها در این مراسم گفت: «ایلچی قربانی قتلی سیاسی است».

نیروهای امنیتی می‌گویند مهاجمان از حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، بودند. حزب کارگران کردستان مسئولیت این حمله را بر عهده...