طبیعت‌ گردی

سازمان‌های میراث فرهنگی و محیط زیست قصد گسترش گردشگری در طبیعت را دارند. اما در این مورد، جز کمبود...

حضور گسترده مردم در روز سیزده بدر در طبیعت تخریب‌های زیست محیطی را افزایش می‌دهد. تولید حجم انبوهی از...