طرح استفاده از نیروی نظامی در سوریه و عراق

رییس جمهور آمریکا طرحی در زمینه چگونگی استفاده از نیروی نظامی و میزان مداخله آن‌ها در عراق و سوریه...