طرح انرژی پاکیزه

«قانون انرژی پاکیزه ارزان» ترامپ دور جدید مقررات‌زدایی به نفع صنایع سوخت فسیلی است. طرح جدید ترامپ تا سال...

طرح اخیر اوباما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، هم پايانی است بر عصر ذغال سنگ در آمريکا و هم افول...

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا طرح خود با عنوان «طرح انرژی پاکیزه» معرفی کرد. اروپا از این طرح حمایت کرده...