طرح تحول نظام سلامت

شمیم شرافت - پرستاران همچنان از حقوق و مزایای کافی بی‌بهره‌اند و از انواع تبعیض‌های مالی، حقوقی در مقایسه...

دولت روحانی اعلام کرده دو میلیون ایرانی مهاجر را بیمه می‌کند. آن‌ها از بیمه درمان و بیمه‌های اجتماعی برخوردارند....