طرح توسعه سواحل مکران

نیمی از جمعیت چابهار حاشیه‌نشین است و فاقد آب شرب، با این حال دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد بیش از...

حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان پررنگ‌تر از دیگر مناطق ایران است. منطقه آزاد تجاری چابهار در این استان بیشترین...

«طرح توسعه سواحل مکران» زندگی را برای ساکنان بومی سخت‌تر کرده است. سهم آنان از طرح، تخریب...

بیش از نیمی از جمعیت چابهار حاشیه‌نشین است و فاقد امکان دسترسی به خدمات شهری و بهداشتی. دولت ایران...