طرح جدید نمایندگان درباره مهریه

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌های داخلی گفته است با توجه به افزایش...