طرح دریا

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تشکیل کارگروه ویژه با همکاری دستگاه‌های مختلف برای حجاب و عفاف و امر...

مسعود جعفری‌نسب، فرمانده انتظامی استان