طرح فاصله گذاری اجتماعی

قرار است دو سوم کارمندان و کارگران ایران فعالیت خود را آغاز کنند. در شبکه حمل و نقل عمومی...

در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کسانی که در مسافرت هستند باید سریعاً به خانه‌های خود برگردند و تنها به افراد...