طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسوولان در خارج از کشور

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال تصویب طرح‌هایی برای بازگرداندن فرزندان و اقوام درجه‌یک مسوولان کشور به ایران...