طرح ممنوعیت تحصیل پزشکان عمومی

به گفته رئیس سازمان سنجش کشور ظرفیت‌های رشته‌های علوم پایه خالی مانده در همان حال همه به سمت پزشکی...