طرح پایش ضربتی صنایع آلاینده

ناصر مهردادی اعلام کرده که آب استان تهران هم مانند هوا آلوده است. او از شورای شهر تهران خواسته...