طرقبه شاندیز

جواد شاکری دادستان «طرقبه شاندیز» نسبت به برگزاری پارتی‌هایی با عنوان «اردوهای شادی بانوان» و یا «جشن شادی» در...