طلاق

امیرمحمد ابراهیمی، رئیس کل دادگاه‌های

محمدصادق شجاعی، معاون قضایی و

سازمان ثبت احوال ایران اعلام

محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای دولت دهم در حوزه زنان گفت که در مرکز امور زنان و خانواده نهاد...

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن

علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و

مریم حسین خواه - در حالی که نیمی از زنان مطلقه از نظر مالی مستقل هستند، فقط ۲۷.۴...

علی جعفری‌آذر، مدیرکل ثبت احوال

یک آسیب‌شناس و متخصص علوم

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت

نعیمه دوستدار – شمار رو به افزایش ازدواج کودکان در ایران، نشانه نقض آشکار حقوق کودکان است؛ حقوقی که...

در ایران بین سال‌های ۱۳۸۵

یک نماینده مجلس ایران گفته

آمار ازدواج در ایران در