طلاق توافقی

طلاق در ایران بر اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند صعودی دارد. گفته می‌شود طلاق توافقی چهارمین عامل...

آمار طلاق در ایران نشان‌ می‌دهد طلاق توافقی در سال‌های اخیر افزایش داشته است که این می‌تواند به معنای...

نعیمه دوستدار- از زمان ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده» در بهمن ۹۳، بدون مراجعه به مراکز مشاوره...