طلاق عاطفی

آمار طلاق توافقی در مجتمع‌های خانواده‌ تهران، از ۲۷هزار پرونده‌ نیز فراتر رفته. اختلاف سنی و فرهنگی، اعتیاد،...