طوزخورماتو

در پی توافق شبه نظامیان شیعه و نیروهای کرد درگیری در شهر طوزخورماتو عراق که به کشته شدن...