طوفان گرد و غبار

هجوم ریزگردها و غلظت ۱۲ برابری گرد و غبار ادارات شهر ریگان در شرق استان کرمان را به تعطیلی...

شدت طوفان گرد و غبار در خوزستان به حدی بود که رفت و آمد را مختل و شعاع دید...