عابد فتاحی

يک نماينده مجلس ايران می‌گويد فساد دامن اين کشور را گرفته، به گونه‌ای که نمايندگان مجلس نيز بايد رشوه...

در پی انتقادها به تعیین مجازات حبس در طرح افزايش نرخ باروری، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران اعلام...

 پنج نماینده مجلس ایران به

يک نماينده مجلس ايران درباره بروز خطر توفان نمک در برخی از شهرهای اين کشور هشدار داد.


عابد فتاحی،...