عادل عبدالمهدی

وزارتخانه‌های کلیدی خالی مانده‌اند. پارلمان با تأیید صلاحیت ۱۴ وزیر پیشنهادی عادل عبدالمهدی به دولت رسمیت داد. محمد عبدالحکیم...

ائتلاف پارلمانی سنی «القرار العراقی» از گفت‌وگوها برای تشکیل دولت بعدی عراق کنار کشید. اسامه نجیفی رهبر این...

آنچه عادل عبدالمهدی را در عراق به قدرت رسانده، یعنی ضرورت حفظ تعادل میان بلوک‌های قدرت، خود مانعی پیش...

برهم صالح رئیس جمهور تازه عراق در کمتر از دو ساعت جانشین حیدر عبادی را تعیین کرد: یک شخصیت...

حسن هاشمیان - عراق جای ایران را در بازار نفت گرفته و مشتریان آسیائی ایران چون کره جنوبی و...