عاشورای 88

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸، به یک سال زندان، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از عضویت در...

نرگس محمدی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد و گلرخ ابراهیمی، از شهناز اکملی به عنوان مادری دلسوز یاد کرده‌اند...

لیلی نیکونظر- عاشورای۸۸ ناخودآگاه جمعی معترضان را فارغ از باورها و اعتقادات مذهبی‌شان احضار کرد، تاریخ و اسطوره مشترک...