عباس بزرگمهر

جمال خندان کوچکی، وکیل روزنامه‌های توقیف‌شده «بهار» و «آسمان» اعلام کرد که به حکم دادگاه کیفری تهران نسبت به...

عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه

ساعاتی پس از توقیف روزنامه

روزنامه «آسمان» به طور غیر منتظره و بدون بررسی پرونده‌اش در هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و مدیر...