عباس جدیدی

س. اقبال – در شهرداری تهران چه می‌گذرد؟ شهرداری دارای چه ساختاری است؟ سبک مدیریتی شهردار تهران چیست؟

اکثر اعضای شورای شهر تهران را نمی‌توان نماینده‌ی طبقات و اقشار مولد جامعه دانست. چون بیش از نیمی از...

عباس جدیدی گفته است بابت انتشار عکس خود با منصور پورحیدری عذر‌خواهی می‌کند. او اما مسئولیت انتشار عکس را...

انتشار عکسی از عباس جدیدی در کنار پیکر بی‌جان منصور پورحیدری با انتقاد کاربران در فضای مجازی روبرو شد.