عباس جعفری دولت‌ آبادی

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی با اشاره به محروم بودن او از حق دیدار خانواده‌اش گفته است این در...

شماری از نمايندگان مجلس ايران از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه حميد رسايی، يکی...

علی مطهری يکی ازنمايندگان مجلس ايران، دادستان تهران را متهم کرد که آزادی بيان را "محدود می‌کند"، از "ابتذال...

دادستانی تهران در واکنش به سخنان علی مطهری اعلام کرد مواضع وی درباره دادستانی جنبه "مجرمانه" دارد.


دادستانی...

علی مطهری، نماينده تهران در مورد اعلام جرم دادستان تهران عليه وی گفت دادستان حق ورود به نطق نمايندگان...

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از اعلام جرم عليه‌ علی مطهری نماينده تهران در مجلس به دليل سخنانش در...

عباس جعفری دولت‌آبادی با اعلام خبر تشکيل ستادی برای پی‌گيری جرايم رايانه‌ای، به سايت‌های اينترنتی هشدار داد چنان‌چه در...

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد رويدادهای روز دوشنبه مؤسسه مطبوعاتی ايران اظهارنظر کرد.


به گزارش تارنمای دادسرای عمومی و...

مسعود شفيعی، وکيل‌مدافع دو تبعه آمريکايی بازداشت ‌شده در ايران از تبديل قرار بازداشت موکلانش به وثيقه خبر داد.

دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه حکم‌های سنگين شين بائر و جاشوا فتال را تأييد کردند.


به گزارش خبرگزاری...

عباس جعفری دولت‌آبادی خطاب به رسانه‌ها گفت از انتشار تيترهايی که واقعيت ندارد خودداری کنند.


به گزارش خبرگزاری...