عباس نعلبندیان

کاوه کوهیار- نمایشنامه «هذا حبیب‌الله...» عباس نعلبندیان را کاملاً تغییر دادند و متنی دیگر پرداختند و همان متن جرح...

گروه‌های فشار در ایران اجرای نمایش «ناگهان هذا حبیب‌الله ...» بر اساس یکی از آثار عباس نعلبندیان را متوقف...

هفته گذشته، ۸ خرداد ماه، بیست و چهارمین سالروز درگذشت عباس نعلبندیان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس سرشناس ما بود که...